Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Dokument Bezpečnost a ochrana osobních údajů upravuje nakládání s osobními údaji kupujících ze strany prodejce ALIN MODERNÍ BYT s.r.o. a pravidla za jakých používá cookies. Dokument představuje úplnou úpravu ochrany soukromí a doplňuje Všeobecné obchodní podmínky.

Společnost ALIN-MODERNÍ BYT s.r.o. provozovatel internetového obchodu Alin e-shop, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Nejsou poskytovány třetím stranám.

Za osobní údaje se ve smyslu § 4  písm. zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména jméno, příjmení, ve spojení s datem narození adresou bydliště nebo telefonním číslem. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje e-mailová adresa (zejména je-li zřízena na freemailovém serveru).

Prodejce Alin e-shop je oprávněn od kupujícího požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností prodejcem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být možné poskytnutí služby kupujícímu, který je prodejci odmítne předat.

Pro realizaci obchodní transakce je vyžadováno jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresa (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

Údaje uvedené v rámci objednávky v zadaném rozsahu jsou zpracovávány po dobu trvání existence uživatelského účtu nebo do doby vyřízení všech objednávek, podle toho, která z uvedených událostí trvá déle.

Veškeré informace v e-shopu Alin jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší objednávce.

Po zalogování do e-shopu můžete tyto údaje editovat či mazat.

Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení společností ALIN-MODERNÍ BYT s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu e-shop@alin-modernibyt.cz.

Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy uživatelů, a to výhradně za účelem evidence přístupu ke stránkám Alin e-shop. IP adresy nejsou předávány třetím osobám.

Provozovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek Alin e-shop uživatelům, přihlašování ke stránkám Alin e-shop, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí uživatelem, po uplynutí této doby je uživatel požádán o opětovné potvrzení přijetí cookies. Uživatel je oprávněn přijetí cookies odmítnout, bere však na vědomí, že odmítnutí přijetí cookies může znamenat snížení komfortu užívání stránek Alin e-shop.