Získejte až 4000 Kč zpět při koupi sušičky nebo setu pračky a sušičky AEG!

09.10.2019 11:00 Novinky

Dokonale ochrání každý kousek Vašeho oblečení. BEZ OBAV.

Máte zájem o novou sušičku nebo přímo komplet pračky a sušičky? Neváhejte a využijte akci CASHBACK od AEG! 

Produkty můžete vybírat zde: Získejte až 4000 Kč zpět při koupi sušičky nebo setu pračky a sušičky AEG!

Jak na to? 

 • Zakupte spotřebič/e z akční kategorie v období od 1.10. do 30.11. 2019
 • Sušičky prádla mají přiřazenou výši cashbacku, pokud zakoupíte zároveň pračku i sušičku jsou dvě úrovně výše cashbacku:
  • Set do 29 999 Kč = 2 500 Kč zpět
  • Set od 30 000 Kč = 4 000 Kč zpět
 • Spotřebič/e zaregistrujte do 14 dnů od zakoupení na oficiální stránce AEG  >>ZDE<<
 • Během registrace se Vám zobrazí výše cashbacku, takže přesně víte jaká bude finální částka.
 • Odměna je odesílána do 30 dnů od schválení registrace, ne od registrování (cashback je z důvodu možnosti vrácení produktu do 14 dnů vyplácen až ke konci této lhůty) 
 • Na stránkách registrace můžete sledovat stav své registrace (zda byla schválena a datum schválení)

Kompletní podmínky naleznete na stránkách AEG nebo níže.

Proč si vybrat právě spotřebiče AEG? 

První co Vás zaujme bude jistě velice moderní design.

Další věc, která jistě stojí za zmínku je náplň, vybírejte z praček a sušiček o náplni až 9kg prádla!

Skvělá je také energetická úspornost, v akční nabídce jsou pouze produkty ve třídách A++ nebo vyšší.

Co se týče funkcí u sušiček (vždy v závidlosti na modelu), oceníte například technologii SensiDry®, která využívá senzory pro monitorování cyklu sušení. Oděvy tedy nikdy nebudou vystaveny přílišnému teplu a déle tak zůstanou jako nové. Nízká teplota navíc pomáhá šetřit energii.

 

Dalším skvělým systémem je AbsoluteCare®, díky kterému již nebudete muset zdlouhavě přemýšlet jestli můžete dát zrovna tento typ tkaniny do sušičky. Programy jsou přizpůsobeny všem materiálům.

A to je jen zlomek funkcí, které mají produkty v naší akční nabídce, najděte i vy tu která Vám bude nejvíce vyhovovat!

Pračku a sušičku můžete zakoupit také v akčním setu, doporučujeme například:

 1. SET: AEG pračka L6FBG48SC + mezikus SKP11GW + sušička AEG T8DBG47WC + cashback
 2. SET: AEG pračka L7FBE68SC + mezikus SKP11GW + sušička AEG T8DBE48SC + cashback

 3. SET: AEG pračka L6FBG68SC + mezikus SKP11GW + sušička AEG T8DEG48SC + cashback

Cashback se vztahuje také na vestavné spotřebiče AEG, podívejte se na akční produkty ZDE!


Pravidla prodejní akce AEG

Dokonale ochrání každý kousek vašeho oblečení. BEZ OBAV.

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Dokonale ochrání každý kousek vašeho oblečení. BEZ OBAV.“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce: 

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4,

IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce: 

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 10. 2019 00:00 hod. do 30. 11. 2019 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce: 

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a bankovním účtem vedeným u banky na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce: 

Zákazník, který zakoupí některý z těchto produktů značky AEG, může získat následující bonus.

Cashback v hodnotě 1000 Kč platí pro modely sušiček zařazených do akce:

T7DEG47W, T7DBG47W, T8DBG47WC, T8DBG48S, T8DBG49SC, T8DBG48WC, T8DBG48SC, T8DEG48SC, T8DEE48SC, T8DBK68WC

Cashback v hodnotě 1500 Kč platí pro modely sušiček zařazených do akce:

T8DEA68S, T8DEC68SC, T8DEE68SC, T8DBE68SC, T8DBE48SC, T8DC49BCS, T8DBC49SC, T8DSE68SC, T8DFE68SC, T9DBC68SC, T9DBA68SC

Cashback v hodnotě 2000 Kč platí pro modely sušiček zařazených do akce: T8DBG68SC, T8DBG68WC

Cashback v hodnotě 2500 Kč platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce. Platí pro sety s pořizovací cenou do 29 999 Kč.

Cashback v hodnotě 4000 Kč platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce. Platí pro sety s pořizovací cenou od 30 000 Kč.

Platí pro kombinaci jednoho z výše uvedených modelů sušiček a vybraného modelu praček.

Oba produkty musí být zakoupeny v rámci jednoho nákupu/dokladu.

Uvedené bonusy se nevztahují na samostatně zakoupené pračky AEG.

Modely praček zařazených do akce:

L6FBI48WC, L6FBG48S, L6FEG49SC, L6FBG68SC, L6FBG48SC, L6FBI48SC, L6FBG49WC, L7FEE48WC, L7FBE48SC, L7FEE68SC, L7FEE48SC, L7FBE68SC, L7FEC41SC, L7FBE69SCA, L8FEC68SC, L8FEC49SC, L8FBC69SCA, L9FEA69S, L9FEC49SC

Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux s.r.o.

Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu.  

Za pořizovací cenu je považována cena uvedená na daňovém dokladu včetně DPH. Do finální ceny se nezapočítává doprava a jiné příslušenství zakoupené v rámci nákupu. V případě, že zákazníkovi byla uznána jakákoliv sleva, dárkový či slevový poukaz, za pořizovací cenu se považuje cena finální po odečtení této slevy. Pokud pořizovací cena u vybraných modelů bude nižší, než je uvedeno v podmínkách, akce se na zakoupený produkt nevztahuje.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost. 

Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci 

5.1. Zakoupení jednoho z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u vybraných prodejců. Seznam prodejců je zveřejněný po celou dobu na stránkách akce.

5.2. Nákup se uskuteční v období od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019.

5.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.aeg.cz/bezobav a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu produktu.

5.4. Po ověření registračních údajů a schválení registrace bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.

5.5. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí klient na příslušný bonus nárok.

5.6. V případě nedostačujících, či chybných údajů bude klient kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění informací. Pokud podklady odesílatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele. 

V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Electrolux neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.  

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).  

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.aeg.cz/bezobav

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.aeg.cz/bezobav Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.