Získejte až 7500 Kč zpět při koupi spotřebičů AEG!

09.10.2019 11:20 Novinky

Přizpůsobí se všem Vašim potřebám a chutím.

Máte zájem o nové kuchyňské spotřebiče? Neváhejte a využijte akci CASHBACK od AEG! 

Produkty můžete vybírat zde: Získejte až 7500 Kč zpět při koupi vybraných spotřebičů AEG!

Jak na to? 

  • Zakupte spotřebič/e z akční kategorie v období od 1.10. do 30.11. 2019
  • Každý spotřebič má přiřazenou výši cashbacku - 500 Kč, 1000 Kč, 1500 Kč nebo 2000 Kč
  • Spotřebič/e zaregistrujte do 14 dnů od zakoupení na oficiální stránce AEG  >>ZDE<<
  • V rámci jedné registrace můžete zaregistrovat až pět produktů a dosáhnout tak maximálního cashbacku 7500 Kč!
  • Během registrace se Vám zobrazí výše cashbacku, takže přesně víte jaká bude finální částka za všechny registrované spotřebiče.
  • Odměna je odesílána do 30 dnů od schválení registrace, ne od registrování (cashback je z důvodu možnosti vrácení produktu do 14 dnů vyplácen až ke konci této lhůty) 
  • Na stránkách registrace můžete sledovat stav své registrace (zda byla schválena a datum schválení)

Kompletní podmínky naleznete na stránkách AEG nebo níže.

Proč si vybrat právě spotřebiče AEG? Můžeme Vám vyjmenovat hned několik důvodů.

Vybrané trouby v nabídce jsou vybaveny teplotní sondou, pyrolytickým čištěním,.. a pro ty opradu náročné máme i multifunkční parní trouby ve kterých připravíte sousvide!

Dále například varné desky SlimFit můžete instalovat do pracovní desky vysoké pouhých 28 mm nad troubou a to bez nutnosti přední ventilace!

AEG má zatím jako skoro jediná značka varnou desku s vlastní teplotní sondou! Tedy si s touto deskou můžete připravit tolik oblíbené sousvide!

U myček jistě oceníte například funkci AirDry, která Vám vždy pomůže docílit dokonale suchého nádobí! 

Skvělé je také přídavné satelitní rameno, voda díky tomu pronikne i mezi těsně naskládané nádobí a důkladně jej umyje.

U lednic určitě doporučujeme ty s technologií NoFrost, tedy už nikdy žádné odmrazování!


Pravidla prodejní akce AEG Mastery

Přizpůsobí se všem vašim potřebám a chutím. BEZ OBAV.

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „AEG Mastery - Přizpůsobí se všem vašim potřebám a chutím. BEZ OBAV.“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce:

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá u vybraných kuchyňských studií v termínu od 1. 10. 2019 00:00 hod. do 31. 12. 2019 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a bankovním účtem vedeným u banky na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce/bonus

Do akce jsou zařazeny následující produkty z řady AEG Mastery

Zakoupí-li zákazník jeden či více produktů zařazených do akce a splní-li ostatní podmínky akce, může získat níže uvedený bonus

Produkty zařazené do akce u vybraných kuchyňských studií:

CASHBACK V HODNOTĚ 500 Kč

TROUBY VESTAVNÉ: BEK546320M, KMK721000M,BCK455350M, BEB351110B, BEB351110M, BPB351120M

VARNÉ DESKY: IAE64413XB, IAE64431FB, IAE84411XB, IAE84431FB, IKB64301XB, IKB64413FB, IKB64431XB, IKE64441IB, IKE64450XB

MYČKY NÁDOBÍ: FSB51400Z, FSE62400P, FSE52910Z, FSE53670Z, FEE62400PM, FEE52910ZM, FEE53670ZM, FFB51400ZW, FFB62400PM, FFB63400PM, FFB53630ZW, FFB53630ZM, FFB53610ZW, FFB53900ZW, FFB53610ZM, FFB65394ZM, FFB53900ZM, FFB52910ZW, FFB52910ZM, FFB62700PW, FFB62700PM

CASHBACK V HODNOTĚ 1 000 Kč

TROUBY VESTAVNÉ: BPE742320B, BPK742320M, KMR721000B, KMK821000M, KMK861000M, BCK556350M, BPK556320M

CHLADNIČKY: RCB53421LW, RCB53421LX, SCB51811LS, SFB58211AF, SKB58211AF

MYČKY NÁDOBÍ: FSE83400P, FEE63400PM, FEE62700PM, FEE63716PM, FEE73600PM, FFB64606PM, FFB83730PM

VARNÉ DESKY: IAE64843FB, IKE64471FB, IKE74441FB, IKE74451FB, IKE84471XB, IKE85471FB, IPE84531FB

MRAZNIČKY ŠUPLÍKOVÉ: ABB68211AF

VINOTÉKY: SWB61501DG

CASHBACK V HODNOTĚ 1 500 Kč

TROUBY VESTAVNÉ: BPK842320M

MYČKY NÁDOBÍ: FEE62800PM, FEE83716PM

VARNÉ DESKY: IAE84851FB, IAE84881FB, IDK84451IB, IKE96654FB

CASHBACK V HODNOTĚ 2 000 Kč

TROUBY VESTAVNÉ: KSK792220M, BSE792320B, BSK782320M, BSK792320M, BSK882320M, BSK892330M

CHLADNIČKY: SCB61824LF, SCE81816ZF, SCE81821LC, SCE81831LC, RCB73421TY, RCB73821TY, RCB83724MX, RCB65121TX, SCE81816TS, SCE81824TS, SCE81826TF, SCE81826TS, SCE81926TS, SKE81811DC, SKE81826ZC, RMB66111NX, RMB86111NX, RMB96716CX

MYČKY NÁDOBÍ: FSB52637Z, FSB53627Z, FSB53637Z, FSB53927Z, FSE63707P, FSE63717P, FSE63807P, FSK53627Z, FSK83717P, FSK93707P, FSK93807P, FSK83727P

MRAZNIČKY ŠUPLÍKOVÉ: ABE81816NC

VINOTÉKY: SWB63001DG, SWB66001DG

Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux s.r.o.

Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., Vídeňská 84, 148 00 Praha 4, IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost.

Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci

5.1. Zakoupení jednoho či více z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u vybraných kuchyňských studií, jejichž seznam je po celou dobu akce k dispozici na stránkách na www.aeg.cz/bezobav při dané prodejní akci.

5.2. Nákup či uzavření smlouvy v kuchyňském studiu se uskuteční v období od 1. 10. 2019 00:00 hod. do 31. 12. 2019 23:59 hod.

5.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.aeg.cz/bezobav a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu produktu či uzavření kupní smlouvy. Registrace je možné realizovat do 14. 1. 2020 23:59 hod. K registraci je nutné doložit fakturu nebo číslo smlouvy uzavřené s kuchyňským studiem. V případě registrace s číslem smlouvy je nutné následně dodat finální fakturu, a to nejpozději do 31. 3. 2020.

5.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.

5.5. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí klient na příslušný bonus nárok.

5.6. V případě nedostačujících, či chybných údajů bude klient kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění informací. Pokud podklady odesílatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře účastník potvrzuje souhlas a srozumění s pravidly soutěže a se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou účastníkem ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele.

V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Společnost Electrolux s.r.o neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.aeg.cz/bezobav

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno nawww.aeg.cz/bezobav. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.