Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Philco +36 měsíců bezplatný servis

 Na všechny vestavné i volně stojící spotřebiče Philco dostanete 36 měsíců bezplatného servisu navíc.

Spotřebič stačí zaregistrovat na stránce výrobce

 

Záruka a bezplatný servis 36 měsíců

 • PHILCO nabízí bezplatný servis v délce 3 let nad rámec poskytnuté záruky, neboť si uvědomujeme kvalitu všech produktů v sortimentu.


Philco – bezplatný servis 36 měsíců

 • Společnost Fast ČR, a.s. se sídlem Černokostelecká 1221, Říčany u Prahy, PSČ 251 01, IČ 267726548 (dále jen „společnost Fast“), poskytuje na vybrané výrobky spotřebitelům nad rámec poskytnuté záruky za jakost Bezplatný servis, a to v délce tří let (36 měsíců) od skončení poskytnuté záruky za jakost. Bezplatný servis je poskytován za následujících podmínek:
 • Bezplatný servis se vztahuje pouze na nové volně stojící a vestavné spotřebiče značky Philco dovážené a distribuované společností Fast ČR, které byly zakoupeny po 31.12.2013 a je poskytován pouze spotřebitelům – fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty ve smyslu platných právních předpisů.
 • Bezplatný servis není poskytován na Malé domácí spotřebiče
 • Pro vznik nároku na Bezplatný servis je nutné, aby se spotřebitel do 30 dnů ode dne nákupu výrobku zaregistroval na adrese www.philco.cz/formular-zaruky (Philco Family Club). Na základě této registrace bude spotřebiteli společností Fast ČR vystaven certifikát, který bude spotřebitele opravňovat k uplatnění nároku na Bezplatný servis.
 • Další podmínky Bezplatného servisu:
 • - běh nároku na Bezplatný servis začíná prvním dnem následujícího po skončení poskytnuté záruky za jakost a končí uplynutím 3 let /36 měsíců) od tohoto dne
 • - využitím Bezplatného servisu spotřebitelem nedochází k přerušení ani prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na Bezplatný servis
 • - při uplatnění nároku na bezplatný servis je spotřebitel povinen předložit doklad o zakoupení výrobku a certifikát vystavený společností FAST ČR
 • - nárok na bezplatný servis je nutno uplatňovat přímo u gestora servisní sítě Philco pro daný kraj, určeného společností Fast ČR, jejichž seznam je uveden na adrese www.philco.cz
 • - v případě, že v rámci bezplatného servisu nebude možno vadu, na kterou se nárok na bezplatný vztahuje a která brání řádnému užívání výrobku, odstranit, bude společností Fast ČR vadný výrobek vyměněn za nový výrobek z aktuálního sortimentu značky Philco, srovnatelných nebo lepších technických parametrů
 • - oprávněný nárok spotřebitele v rámci Bezplatného servisu bude vyřízen ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění nároku
 • - nárok na Bezplatný servis je nepřenosný a nepřevoditelný
 • Nárok na bezplatný servis se nevztahuje na vady způsobené vnějšími příčinami (např. dopravní nehodou, nárazem nebo jiným mechanickým nebo tepelným vlivem, bleskem, bouří, výkyvy elektrického proudu, vniknutím tekutiny), použitím, instalací nebo zapojením výrobku v rozporu s platnými právními předpisy, pokyny výrobce nebo návodem k použití, dále způsobené takovým použitím, které je neslučitelné se zachováním přístroje, použitím k jinému než domácímu účelu, použitím nevhodného příslušenství, doplňků nebo materiálu. Dále se Bezplatný servis nevztahuje na ztrátu dat, na spotřební materiál a běžné opotřebení jako například opotřebení ložisek, klínového řemene, uhlíků motoru, apod. V případě výskytu těchto vad může být, po předchozí dohodě se spotřebitelem, vada odstraněna za úplatu.
 • Spotřebitel svou registrací uděluje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl.zn. společnosti Fast ČR vyplývajících z poskytovaného Bezplatného servisu a dále pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných obchodních aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č.480/2004 Sb.. Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu 10-ti let, avšak může být kdykoliv ze strany spotřebitele písemně odvolán a to na adrese společnosti Fast ČR.
 • Společnost Fast ČR si vyhrazuje právo na změnu podmínek Bezplatného servisu s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky Bezplatného servisu účinné v době registrace spotřebitele.