Získejte až 2500 Kč zpět při koupi vybraných kávovarů Siemens!

Kupte vybraný kávovar Siemens a získejte zpět až 2 500 Kč! 

Je to opravdu snadné, stačí dodržet tyto body:

  • Kupte kávovar z níže uvedené kategorie v období od 1. 11. 2020 do 20. 12. 2020
  • Ohodnoťte svůj spotřebič na webu Siemens a u produktu na webu Alin e-shop
  • Kávovar zaregistrujte na oficiální stránce Siemens >>ZDE<<
  • Odměna je odesílána do 30 dnů od schválení registrace, ne od registrování (cashback je z důvodu možnosti vrácení produktu do 14 dnů vyplácen až ke konci této lhůty) 

Kompletní podmínky naleznete na stránkách Siemens nebo pod výpisem produktů.


Probíhá načítání komponenty
Plně automatický kávovar Siemens TP503R09
- 10 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka

Plně automatický kávovar Siemens TP503R09

19 990 Kč 17 990 Kč
14 867 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tento kávovar a získejte 750 Kč zpět! Nakupte vybraný kávovar v období&n...
Plně automatický kávovar Siemens TE653M11RW
- 20 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka

Plně automatický kávovar Siemens TE653M11RW

27 990 Kč 22 490 Kč
18 586 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tento kávovar a získejte 750 Kč zpět! Nakupte vybraný kávovar v období&n...
Plně automatický kávovar Siemens TE655203RW
- 17 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce

Plně automatický kávovar Siemens TE655203RW

28 990 Kč 23 990 Kč
19 826 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tento kávovar a získejte 1250 Kč zpět! Nakupte vybraný kávovar v období&...
Plně automatický kávovar Siemens TE657313RW
- 10 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce

Plně automatický kávovar Siemens TE657313RW

30 999 Kč 27 990 Kč
23 132 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tento kávovar a získejte 1250 Kč zpět! Nakupte vybraný kávovar v období&...
Plně automatický kávovar Siemens TI923309RW
- 23 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka

Plně automatický kávovar Siemens TI923309RW

39 990 Kč 30 990 Kč
25 611 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tento kávovar a získejte 1250 Kč zpět! Nakupte vybraný kávovar v období&...
 Plně automatický kávovar Siemens TI924301RW
- 7 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka

Plně automatický kávovar Siemens TI924301RW

42 799 Kč 39 990 Kč
33 049 Kč bez DPH
Skladem
Kupte tento kávovar a získejte 1250 Kč zpět! Nakupte vybraný kávovar v období&...
 Plně automatický kávovar Siemens TI955209RW
- 9 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka

Plně automatický kávovar Siemens TI955209RW

47 890 Kč 43 490 Kč
35 942 Kč bez DPH
Skladem
Kupte tento kávovar a získejte 1250 Kč zpět! Nakupte vybraný kávovar v období&...
Plně automatický kávovar Siemens TI9573X9RW
- 17 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce

Plně automatický kávovar Siemens TI9573X9RW

65 990 Kč 54 990 Kč
45 446 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tento kávovar a získejte 2500 Kč zpět! Nakupte vybraný kávovar v období&...
Plně automatický kávovar Siemens CT636LES6
- 30 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce

Plně automatický kávovar Siemens CT636LES6

56 990 Kč 39 999 Kč
33 057 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tento kávovar a získejte 2500 Kč zpět! Nakupte vybraný kávovar v období&...
Plně automatický kávovar Siemens studioLine CT836LEB6
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce

Plně automatický kávovar Siemens studioLine CT836LEB6

62 990 Kč
52 058 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tento kávovar a získejte 2500 Kč zpět! Nakupte vybraný kávovar v období&...

Úplná pravidla marketingové akce

„Kávovary Siemens Cashback“

Česká republika

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce „Kávovary Siemens Cashback“ (dále jen „marketingová akce“ nebo „akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Cashback pro účely této Akce znamená dodatečně poskytnutí slevy z ceny akčního výrobku, a to výlučně ta podmínek uvedených v těchto pravidlech.

1. Pořadatel a organizátor akce

Pořadatelem akce je společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 350/107c, PSČ 158 00, IČ: 25126954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51947 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost Revolta, s.r.o., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 972/20, PSČ 170 00, IČ: 27167518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101439 (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání akce:

Akce platí na vybrané výrobky zakoupené od 1.11. 2020 do 20. 12. 2020 (dále jen „doba konání akce“) v kamenných i internetových prodejnách se sídlem v České republice a Slovenské republice, resp. provozovatelé těchto prodejen mají sídlo na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání akce“). Registrace je možná v termínu od 1. 11. 2020 do 27.12. 2020.

Tato pravidla upravují podmínky akce určené spotřebitelům na území České republiky.

3. Účastník:

Účastníkem se může stát pouze spotřebitel - fyzická osoba starší 18 let, která není plátcem DPH, má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“).

Účastníkem se nemůže stát právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba.

Z účasti v akci jsou dále vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že se účastníkem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, bude z účasti v akci vyloučena dodatečně. Stejně tak z účasti v akci bude vyloučen účastník v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k účasti v akci.

Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny anebo budou z akce vyloučeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání cashback, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se účastníkem a nemá nárok na cashback.

4. Účast v akci:

Účastník se do akce zapojí tak, že splní všechny následující podmínky:

a) zakoupí v době a místě konání akce jeden ze spotřebičů uvedených v bodě 5 těchto pravidel – kávovar značky Siemens (dále jen „akční výrobek“), přičemž za tento nákup akčního výrobku (dále jen „akční nákup“) obdrží účastník od příslušného prodejce účtenku nebo fakturu (daňový doklad), s nímž se může zaregistrovat do této akce (dále jen „akční účtenka“); Akce se týká pouze nákupu nových produktů (akce se netýká použitých, vrácených nebo opravených výrobků).

b) v době konání akce navštíví webové stránky akce www.akce-cashback.cz (dále jen „akční web“), kde prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“) splní všechny následující podmínky:

1. vyplní své kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail, a uvede model akčního výrobku (modelové označení výrobku je kombinací písmen a čísel uvedenených na obalu spotřebiče), výrobní číslo spotřebiče, bankovní účet (vedený u finančního subjektu v České republice); název prodejny, ve které zakoupil akční výrobek.

2. udělí prostřednictvím zaškrtávacího políčka souhlas s pravidly této akce a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel a

3. nahraje datový soubor s naskenovanou nebo nafocenou účtenkou, která prokazuje řádné a včasné provedení akčního nákupu (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 500 kB), a celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle organizátorovi prostřednictvím k tomu určeného tlačítka „odeslat“ (dále jen „registrace“).

c) Ponechá si svou akční účtenku dokládající nákup akčního výrobku, kterou použije jako doklad pro případné ověření nároku na uplatnění cashback.

d) Pro účely akci lze akceptovat pouze elektronicky vystavenou akční účtenku (nelze uznat ručně vystavenou akční účtenku), prokazující provedení akčního nákupu v době trvání akce a místě konání akce, a to prokazatelně dříve než účastník obdrží informativní e-mail od organizátora akce.

e) Do akce budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky akce a budou postupovat v souladu s pokyny uvedenými v těchto pravidlech. Organizátor akce má právo závěrečného posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky.

f) Spotřebitel se může výše popsaným způsobem zapojit do akce (resp. se stát účastníkem), a to na základě koupě odpovídajícího počtu akčních výrobků a splnění podmínek těchto pravidel. Pokud si účastník zakoupil více akčních výrobků v rámci jednoho akčního nákupu (a tedy disponuje ve vztahu k víceru akčním výrobkům jedinou akční účtenkou), nahrává do registračního formuláře pouze tuto jedinou akční účtenku, avšak tolikrát, kolik tato účtenka dokumentuje koupí akčních výrobků. V uvedeném případě je tedy nutné učinit opakovaně registraci za použití shodných registračních údajů s výjimkou výrobního čísla akčního výrobku. Pokud účastník zakoupil více akčních výrobků prostřednictvím několika samostatných akčních nákupů (a tedy disponuje vícero akčními účtenkami dokumentujícími tyto akční nákupy), nahraje tyto akční účtenky vždy v rámci samostatných registrací, do nichž je povinen vyplnit tytéž registrační údaje. Ve všech případech však platí, že na registraci více než dvou akčních výrobků týmž účastníkem nebude brán zřetel; organizátor si současně vyhrazuje právo zcela vyřadit z akce účastníka, který provede registraci více než dvou akčních výrobků, popř. registraci, která je jiným způsobem v rozporu s tímto čl. 4 pravidel akce.

g) Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku účastníka na účast v akci či na cashback od každého účastníka originál účtenky, jakož i případně další nezbytné doklady za účelem ověření údajů uvedených v registračním formuláři (např. občanský průkaz za účelem ověření věku účastníka), a dále též předložení akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce (tedy akčního výrobku, který obsahuje výrobní číslo registrované účastníkem dle čl. 4. písm. b) těchto pravidel. Pokud účastník nepředloží na výzvu organizátorovi akční účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady, či odpovídající akční výrobek, bude z akce vyřazen a na cashback mu nevzniká nárok. Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy na akční výrobek, zaniká účastníkovi nárok na vyplacení cashback a účastník je povinný vrátit cashback Pořadatelovi bezhotovostním převodem na jeho účet do 3 pracovních dnů po vrácení akčního výrobku prodávajícímu.

5. Účastník a výše cashbacku v akci:

Účastníkem se stává každý účastník akce (spotřebitel), který v době a místě konání akce zcela zakoupí akční výrobek, učiní registraci a splní všechny podmínky této akce. Výše cashback je rozlišena dle modelu zakoupeného akčního výrobku, a to:

Model (typ kávovaru) a výše cashbacku v CZK:

TP501R09 750 CZK

TP503R04 750 CZK

TP503R09 750 CZK

TP507R04 750 CZK

TP507RX4 1250 CZK

TQ503R01 750 CZK

TQ505R09 750 CZK

TQ507R02 750 CZK

TQ507R03 750 CZK

TE653M11RW 750 CZK

TE655203RW 1250 CZK

TE655319RW 1250 CZK

TE657313RW 1250 CZK

TI923309RW 1250 CZK

TI924301RW 1250 CZK

TI955209RW 1250 CZK

TI9553X1RW 2500 CZK

TI9553X9RW 2500 CZK

TI9573X9RW 2500 CZK

CT636LES6 2500 CZK

CT836LEB6 2500 CZK

Účastník akce bude organizátorem kontaktován na telefonním čísle či e-mailu, který uvedl v registračním formuláři, a to obratem po vyhodnocení jeho nároku na cashback. V případě neúplné žádosti bude účastník akce vyzván organizátorem e-mailem nebo telefonicky k doplnění chybějících údajů, které musí účastník do deseti (10) kalendářních dnů poskytnout organizátorovi nazpět. Pořadatel a organizátor prohlašují, že číslo bankovního účtu účastníka bude užito výhradně pro účely výplaty cashbacku a ověření nároku účastníka na cashback v souladu s bodem 4. písm. b) bod 1 těchto pravidel.

Výše cashbacku bude účastníkovi zaslána na bankovní účet, který účastník uvedl do registračního formuláře, a to nejpozději do 30 dnů od dne schválené registrace.

V případě, že se pořadateli nepodaří účastníka opakovaně kontaktovat nejpozději do 7 kalendářních dnů po době konání akce, či účastník na výzvu nepředloží originál akční účtenky, zaniká nárok účastníka na získání cashbacku.

Cashback nemůže být uplatněn na produkt, který účastník vrátí prodejci na základě odstoupení od kupní smlouvy a obdrží za něj plnou finanční náhradu.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce, které se zavazuje plně dodržovat, a v souladu s čl. 4 písm. b) bod 2 těchto pravidel souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro účely akce:

Odesláním registračního formuláře bere účastník akce na vědomí, že pro účely této marketingové akce, je nutné zpracování osobních údajů účastníka dle těchto podmínek. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel. Právním základem zpracování osobních údajů pro účely účasti v akci je souhlas se zpracováním osobních údajů a tudíž s pravidly a vstupem do akce prostřednictvím registrace. Souhlas je nezbytný pro možnost účasti akce. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, avšak účast účastníka bude v rámci akce ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Správcem osobních údajů je pořadatel akce. Zpracovatelem osobních údajů je organizátor akce.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění realizace, organizace, vedení, vyhodnocení akce a kontrola a následná kontrola vrácení peněz.

Osobní údaje uvedené v registračním formuláři budou uchovány v databázi pořadatele po dobu potřebnou k organizaci této akce a následnou ochranu práv a oprávněných zájmů pořadatele a organizátora.

Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje účastníků v rozsahu registračního formuláře (a to zejména jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo účtu), a dále model a výrobní číslo spotřebiče a datum a čas registrace.

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí podobného typu, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci.

Poučení o právech:

Bližší informace o svých právech naleznete na zásadách ochrany osobních údajů.

Účastník, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty na adresu: Data-Protection-CZ@bshg.com

Účastníci akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn bezplatně užít v souladu s občanským zákoníkem, v platném znění, jméno, příjmení a město na intranetových nebo internetových stránkách a sociálních sítích pořadatele, a dále v tištěné nebo online inzerci v souvislosti s touto akcí. Souhlas dle tohoto odstavce je možné kdykoliv odvolat.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel ani organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s přijetím cashback.

Cashback není možné jinak plnit jiným způsobem než způsobem podle těchto pravidel.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, nebo jednání příčícího se dobrým mravům.

Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Vymáhání účasti v akci soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla na základě jednostranného rozhodnutí pořadatele, způsobem níže uvedeným. Cashback, který nebylo možné v rámci akce přidělit účastníkovi anebo zaslat účastníkovi propadají pořadateli akce pro další marketingové či charitativní účely.

Jakékoliv změny těchto pravidel budou učiněny písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.akce-cashback.cz. Účinnost této změny pravidel nastává okamžikem jejich zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání cashback v akci. Pořadatel ani organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Účastí v akci projevuje každý účastník svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Úplné znění pravidel je také k dispozici na www.akce-cashback.cz