E.ion system - Falmec

09.09.2013 08:29 Články
 
 
 

 

V současnosti nabízí společnost Falmec ve svých digestořích novou technologii, která umožňuje znovuvytváření atmosférických iontů - pomocí technologie BIOPOLÁRNĚ ŘÍZENÉ IONIZACE s iony, které nejen snižují nepříjemný zápach, ale také obnovují optimální vyvážení iontů v životním prostředím s významným přínosem pro komfort a zdraví lidí.
Působení iontů při výrobě je právě ten proces, který neutralizuje veškeré znečišťující látky ve vzduchu, jako jsou bakterie, viry, roztoči, pyl, výtrusy, různé druhy prachů, nepříjemné zápachy, kouř z cigaret, výfukové plyny a to vše hygienicky vyčistí a optimalizuje je.

Více než 70% snížení pachů
Procesu výroby a jejich šíření iontů ve vzduchu, který je v přírodě zajišťován vodopády, mořskými vlnami a blesky a který se projevuje čistým vzduchem ve vysokých horách, dosahuje FALMEC prostřednictvím bipolárního elektrického pole působícího na proudění vzduchu vytvářené digestoří. Ionizace umožňuje především omezení zápachů v kuchyni prostřednictvím eliminace organických molekul rozptýlených ve vzduchu.
Navíc neutralizuje těkavé organické složky a přeměňuje je do CO2 a vodu, ničí viry, bakterie a alergeny porušením jejich vnějšího obalu, ničí hnilobu, plísně a spóry, neutralizuje tabákový kouř a omezuje výskyt pevných částic.
Funkci ionizace lze také aktivovat nezávisle na potřebě omezit zápach vytvářený při přípravě jídla, a dosáhnout tak pročištění a dezinfikace prostředí. Vzduch bude čistý a zdravý bez nutnosti používat chemikálie nebo technologii UV záření. Použití řízené biopolární ionizace neznamená šíření ozónu do domácího prostředí.

SPECIALIZED LABORATORIES CERTIFY THE EFFICIENCY OF THE E.ION® SYSTEM.
Zápach je subjektivní pocit, vnímaný každým jednotlivcem jinak, s ohledem na intenzitu a kvalitu čichového vjemu. Při testování účinnosti ionizačního systému společnost Falmec zvolila nástroj, který je považován za nejvhodnější pro stanovení intenzity zápachu.
Studie a testy byly prováděny v laboratoři Dynamic Olfactometry Laboratory, analytické a výzkumné agentuře Univerzity v Udine a Milánu, ale normy UNI 13725:2004.
Provedli jsme analýzu různých druhů potravin a přípravy jídla s odebráním různých vzorků vzduchu. Ukázalo se, že použití ionizačního systému umožňuje omezení zápachu o více než 70% při běžných podmínkách až 95% při nejpříznivějších podmínkách.

Patenty
Řízená biopolární technologie a její přizpůsobení nasávacím systémům je chráněna mezinárodními patenty.

Životní styl ve vzduchu
Ionty jsou také nazývány "vitamíny vzduchu" díky příznivým vlivům, které mají na kvalitu vzduchu díky odstranění znečišťujících činitelů a na energii a komfort lidí a jiných živých organismů (rostliny a zvířata).
Ovlivňují zejména lidskou biochemii a způsobují zlepšení nálady, koncentrace a další významné zdravotní výhody.
Jde o neviditelné molekuly bez zápachu a chuti, které v přírodním prostředí ve velké míře vdechujeme: jakmile proniknou do krve, vytvářejí biochemické reakce, které zvyšují úroveň serototinu (známého také jako "chemikálie pro řízení nálady") a přispívají ke zmírnění deprese, zvládání stresu a zvýšení energie během dne.
Pokud je koncentrace iontů ve vzduchu naopak nízká, mohou se vyskytnout symptomy, jako ospalost, migrény, deprese a dechová nedostatečnost.

 Vyplňte alternativní text

Digestoř nemá žádné další omezení a umožňuje volnou kreativitu

Doba potrubí skončila

E.ion® Systém umožňuje zbavit se potrubí odsávajícího kouř a zápach a odstraňuje tak architektonická omezení.
Důsledky jsou rozhodně pozitivní: není nutné provádět stavební úpravy a nebo jakékoliv jiné typy přizpůsobení a řešení technických problémů při instalaci.
Doba zbytečných příplatků skončila!

Digestoř nemá žádné další omezení a umožňuje volnou kreativitu

Naprostá svoboda umístění digestoře v prostředí kuchyně umožňuje použít jakékoliv řešení designu z hlediska umístění oblasti přípravy jídla a souvisejícího vybavení.
Přínos pro estetický dopad je patrný a vše je přizpůsobeno individuálním potřebám.

Žádné plýtvání energií 
Vylučování zvětralého vzduchu ven má za následek patrné šíření tepla v zimě a chladného upraveného vzduchu v létě: energetické úspory při srovnání systému E.ion s běžnou digestoří, která při provozu na plný výkon dokáže nasávat vzduch rychlostí až 800 m3/h a dokáže vyměnit vzduch v kuchyni až 25 krát za hodinu, jsou patrné.*.

* simulováno při předpokládané středně velké kuchyni 4x3x2,7 = 32,4 m3 s motorem o sacím výkonu 800m3/h 800 + 32,4 = 24,69 výměn vzduchu za hodinu

Senzor ve tvaru listu.
Metamorfóza ve vzduchu

Senzor ve výrobcích s technologií E.ion detekuje přítomnost těkavých organických složek (TOS), zapáchajících plynů, formaldehydu, cigaretového kouře, čpavku a všech znečišťujících činitelů ve vzduchu. Jde proto o vynikající indikátor pro měření kolísání kvality vzduchu v domácnosti. Tyto informace se převádějí na barvu listu, která se postupně mění ze žluté na zelenou s tím, jak se zlepšují podmínky. Implementujeme také další funkci, která optimalizuje potenciál ionizace. Díky automatickému režimu se v případě detekce poklesu kvality vzduchu v domácnosti se digestoř aktivuje, a vyčistí a dezinfikuje vzduch, dokud není znovu dosaženo původního vyvážení.

Carbon.zeo
Kombinovaný filtr

Aktivní uhlí.
Aktivním materiálem je uhlík, který je převážně ve formě mikrokrystalů grafitu. Ty jsou upraveny tak, aby získaly porézní strukturu s velkou vnitřní povrchovou plochou. Díky těmto vlastnostem má vysokou absorbční kapacitu a je schopný zadržet na svém vnitřním povrchu molekuly mnoha druhů látek.


Zeolite.
Zeolite je minerál s vysokou mikropórovitostí.
Je vyhledáván pro svou schopnost absorbovat organické sloučeniny a vodní páru. To má za následek především jeho charakteristická pravidelná
struktura krystalické mikropórovitosti, kde krystaly obsahují velké množství prostorových kanálků.

Údržba a čištění
Filtry Carbon.Zeo nevyžadují speciální údržbu. Za podmínek běžného používání byste je měli jednou za dva roky regenerovat a každé čtyři roky vyměnit.
Při regeneraci vložte filtr Carbon.Zeo do běžné domácí trouby při teplotě 200 C asi na 2 hodiny.